Ett hundra

Nådde nyss bana 100 på Candy Crush Saga. Borde jag ha en fest? Utlysa allmän flaggdag? Skutta över fälten och vråla ut mina bedrifter?

Vid närmare eftertanke är nog det enda rätta för mig att skriva in mig på en avvänjningklinik.

20130325-192512.jpg
Milestone.