Less is more

Hjälp mig här.

H.u.r. kan en youghurt UTAN tillsatser bara SÅ mycket dyrare än en med?

Står de i matlaboratoriet och tänker: Nu när jag slipper att gå bort till hyllan och sträcka mig efter burkarna med tveksamt innehåll, så måste vi nog ta extra betalt. Att vi dessutom kommer sälja mer av produkten eftersom den troligtvis har kortare hållbarhet gör att vi måste lägga på ännu mer på priset.

Eller?